Programma

Man-rollator-iWIz-ICThealth

Er is een nieuwe informatiestandaard die informatie-uitwisseling in het kader van de Wet langdurige zorg moet vereenvoudigen. Dit maakt onder andere meer maatwerk voor cliënten mogelijk.

Share this article

iWIz informatiestandaard

Share this article

Don't miss the most exciting developments